Passive Income & Active Income

 Passive income คือ งานที่เราใช้แรงเวลา คิดและสร้างเครื่องมือในการทำเงินให้เรา ตราบใดที่เราหยุดทำเครื่องมือนี้ยังอยู่เงินก็ไหลเข้ามาหาเราตลอด

Active income คือ งานที่เราใช้แรงเวลาไปแลกเงิน ตราบใดที่เราหยุดทำรายได้แล้วก็ไม่เกิด

ถ้าเป็นคุณเลือกได้ จะเลือกสร้างรายได้กันแบบไหน

Passive Income & Active Income

error: Content is protected !!

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.