9 เหตุผลที่คุณล้มเหลวในหน้าที่การงาน

9 เหตุผลที่คุณล้มเหลวในหน้าที่การงาน ในทางทฤษฎีระบุชัดว่า สาเหตุที่ทำให้องค์กรไทยๆ ล้มเหลวในการนำเครื่องมือการจัดการมาใช้ เป็นเพราะมุ่งแต่จะเอาเครื่องมือที่กลั่นจากประสบการณ์องค์กรอื่นมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเอง เข้าข่ายลอกเลียนแล้วค่อยพัฒนา โดยไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าเครื่องมือแต่ละชนิดมีประโยชน์และมีข้อจำกัดอย่างไร เหมาะสมหรือไม่กับองค์กรของตน

ลองมาดูกันว่ามี เหตุผลคุณล้มเหลวนั้นมีอะไรบ้าง

1. บริหารจัดการโดยไม่ใช้ข้อมูลจริง การกำหนดตัวชี้วัด การเก็บข้อมูล และรายงานผลที่ล้มเหลว หรือมีการเก็บข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากในองค์กร แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการที่ผู้บริหารไม่ได้นำเอาข้อมูลจริงาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ

2. ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการโดยไม่เข้าใจ ผู้บริหารมีแนวคิดว่า ต้องนำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้เพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี โดยที่ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยอมรับเครื่องมือเหล่านั้นอย่างแท้จริง หรือใช้แบบไม่รู้จริงว่าเครื่องมือนั้นคืออะไร มีข้อดีข้อเสีบอย่างไร รวมทั้งใช้หลายเครื่องมือเกินไป เปลี่ยนไปเรื่อยๆ

3. กำหนดกลยุทธ์โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยง การตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยขาดวิจารณญาณที่ดี ผู้บริหารไม่ได้คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ทำให้เกิดการวางแผนกลยุทธ์ที่ปราศจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์

4. ไม่รู้ว่าลูกค้าคือใคร ดำเนินการดดยไม่มีการกำหนดกลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาดที่ชัดเจน

5. ตอบสนองลูกค้าไม่ได้ กำหนดกลุ่มลูกค้าแล้ว แต่ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ เนื่องจากไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

6. การปฏิบัติการล้มเหลว การจัดการกระบวนการที่ล้มเหลว บริหารแบบแยกส่วนเป็นไซโล ไม่ได้บริหารเป็นกระบวนการ บริหารจัดการกระบวนการไม่ได้ ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นในงานประจำวัน ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง ความแปรปรวนสูง มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูง มีของเสียมาก

7. พัฒนาบุคลากรโดยไร้ทิศทาง การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ทำให้บุคลากรขาดทักษะและความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

8. รักษาบุคลากรที่ดีไว้ไม่ได้ ไม่สามารถสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจ มีการลาออกในอัตราที่สูง ไม่สามารถรักษาความรู้ในตัวบุคลากรไว้กับองค์กร

9. ภาวะผู้นำล้มเหลว ความหยิ่งผยองและหลงตนเองของผู้นำสูงสุด ความอ่อนด้อยและขาดประสบการณ์ แต่เมื่อผิดพลาดแล้วกลับไม่ยอมรับผิด เอาแต่โทษคนอื่น รวมความแล้วคือ ขาดการนำองค์กรที่ดี

ประเด็นภาวะผู้นำที่ล้มเหลวคือรากเหง้าของสาเหตุแห่งความล้มเหลวอื่นๆ ทั้งหมด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน และใช้เวลานานกว่าจะรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้าผู้นำไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แค่สาเหตุนี้เพียงอย่างเดียวก็มากพอที่จะบานปลายไปสู่สาเหตุอื่นๆ

สอดคล้องกับแนวคิดด้านคุณภาพที่ระบุว่า ผู้นำคือต้นเหตุแห่งความรุ่งเรืองหรือล่มสลายขององค์กร…

ที่มา : คอลัมน์: นาฏกรรมองค์กรอำลา โดย: วรนุช เจียมรจนานนท์

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!