สื่อออนไลน์กับบทบาทในสังคม

สื่อออนไลน์ (Online Media) มีบทบาทกับสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ซึ่งมีอยู่มากมายนี้ มีทั้งข้อมูลจริง ข่าวลือ และ ข่าวลวง เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีสื่อใหม่ (New Media) อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ ยูทูป เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีบทบาทในการกำหนดประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น สื่อออนไลน์ จึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบัน ขณะที่ สื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิม หรือ สื่อกระแสหลัก ก็ให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น และลดปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ตามความต้องการที่ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ สื่อประเภททีวี ก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยการผลิตข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชมข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบคลิปวิดีโอ รวมถึงการพัฒนาไปสู่ระบบทีวีดิจิทัล


สื่อออนไลน์สามารถแบ่งปันข่าวสารกันได้ง่ายดังนี้

1. ชม ติดตามข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ทั้ง ดู ฟัง อ่าน และ เขียน

2. เชื่อม มีการเชื่อมโยงกับสังคมมากขึ้น ทั้ง บุคคลที่เรารู้จัก ดารา นักการเมือง หรือ บุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคม

3. แชร์ แบ่งปันข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ไปสู่เพื่อนและสังคมมากขึ้น

4. ใช้ มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสื่อสาร เป็นกิจวัตรประจำวันจนแทบจะขาดไม่ได้ ทั้ง สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค กล้องดิจิตอล

5. ชอบ สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรัก ชอบ โกรธ อคติ

6. ช่วย เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กันได้มากขึ้น

7.เชื่อม เป็นการเชื่อมต่อกลุ่มลัทธิของผู้คนต่างๆ ได้มากขึ้น

8. ชีพ มีการใช้สื่อออนไลน์เป็นประจำ จนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับผู้คนมากขึ้น ในยุค “สังคมไม่แคร์สื่อ” แบบนี้ จึงส่งผลให้ความศรัทธาใน สื่อมวลชน ลดลง อาทิ กรณีกระแสข่าวที่ชาวเน็ตถามหาจริยธรรมในการรายงานข่าวของสื่อบางช่อง จนกลายเป็นแรงกดดันให้สื่อฯ ดังกล่าวต้องออกมาน้อมรับความผิดพลาดในครั้งนั้น

นอกจากนี้ โซเชียลมีเดีย ยังเป็นแหล่งรวมพลังในการต่อต้านหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม มานับตั้งแต่ปี 2551 ที่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ ปรากฏการณ์ “ม็อบโซเชียลมีเดีย” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มที่เรียกว่า คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowdsourcing) คือ การรวมตัวของกลุ่มคน หรือ มวลชน ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

7 ประเด็นหลักๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย

1.User Generated content ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างสรรค์ “สาร” ด้วยตนเองเพื่อแบ่งปันผู้อื่น

2. The Fifth Estate ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ควบคุมความคิดเห็นสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์

3. Prosumer ผู้บริโภคมีบทบาทในการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของตนเองมากขึ้น ผ่านการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์

4. Meritocracy สังคมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความเท่าเทียมกัน โดยวัดกันที่ความสามารถและคุณภาพ

5. Open Source ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ สามารถพัฒนาต่อเติมโปรแกรมปฏิบัติการร่วมกันได้ในระบบเปิด

6. Collaborative ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีแรงจูงใจสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์

7. Sitesharing ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสร้างสังคมชุมชนเสมือน เพื่อแบ่งปันข้อมูลกันอย่างเสรี

ด้าน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาบรรณาธิการออนไลน์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสื่อดั้งเดิม หรือ สื่อกระแสหลัก โดยมองว่า แม้ โซเชียลมีเดีย จะมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน แต่สื่อกระแสหลักก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ โดยมีจุดแข็งในเรื่อง จริยธรรมสื่อมวลชน การนำข้อมูลหรือภาพมาใช้ ลักษณะการนำเสนอ และความเป็นมืออาชีพ โดยสื่อกระแสหลักมีบทบาทในการสร้างวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ด้วยองค์ประกอบ การนำเรื่องที่ไม่อยู่ในความสนใจของผู้รับสารมาเผยแพร่จนกลายเป็นประเด็นสาธารณะ , การกำหนดทิศทางของประเด็นสาธารณะให้เป็นไปตามที่สื่อนำเสนอ , การกำหนดวาระข่าวสารของโซเชียลมีเดีย ผนวกกับ สื่อกระแสหลัก

นายชวรงค์ กล่าวอีกว่า การนำเสนอข่าวสารของสื่อออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ข่าว ประกอบด้วย 4 ลักษณะหลักๆ คือ การนำข่าวจากสื่อหลักมานำเสนอบนสื่อออนไลน์ , การนำเสนอข่าวด่วนที่เกิดขึ้นในทันที (breaking news) , การนำเสนอข่าวที่เป็นประเด็นเฉพาะสื่อออนไลน์ และ การนำเสนอข่าวในประเด็นที่มาจากโซเชียลมีเดีย

สำหรับการกำหนดประเด็นในการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย กระแสข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน , ข่าวย้อนหลังและข่าวตามสถานการณ์ , ข่าวที่เป็นปัญหาสังคมที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข และ ข่าวที่เกิดขึ้นและได้รับการพูดถึงในโซเชียลมีเดีย

ในส่วนของการปรับตัวจากสื่อกระแสหลักไปสู่สื่อออนไลน์ จำเป็นต้องคำนึงถึงหลัก 4 ประการ คือ นำเสนอก่อน , ถูกต้องและครบถ้วน , ต่อเนื่อง และ นำเสนอให้ผู้บริโภครู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย

นายชวรงค์ แสดงความคิดเห็นในตอนท้ายว่า การที่ผู้บริโภคข่าวสารให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดีย ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าผู้บริโภคจะไม่เชื่อถือสื่อดั้งเดิม เพียงแต่ใช้ โซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางหนึ่งในการหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเท่านั้น สำหรับประเทศไทย แม้ว่า โซเชียลมีเดีย จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ แต่ไม่ใช่เป็นตัวกำหนดวาระของข่าวสาร มองว่าน่าจะเป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างโซเชียลมีเดียกับสื่อดั้งเดิมมากกว่า

ถ้าวันนี้เรามีรายได้เพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่งมันคงจะดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมองดูทางนี้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานออนไลน์อยู่ นี้อาจจะเป็นการหางานออนไลน์ที่คุณกำลังตามหา
เพราะมันเป็นทำงานออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหางานออนไลน์ในอินเตอร์เน็ตและที่สำคัญทุกอย่างเราทำผ่านระบบ ออนไลน์ หมดเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดว่านี่คือการตามหางานออนไลน์ ที่แท้จริงอยู่แล้วเป็นการหางานออนไลน์ ที่คุณมองหากันอย่างยาวนาน ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเอง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!